Pšenice setá (Triticum aestivum)

V našich podmínkách jde asi o nejběžněji pěstovaný druh pšenice. Jde o bezpluchou pšenici - nemusí se tedy loupat.
Na polích jsou běžně k vidění nízké odrůdy, bezosinaté nebo krátce osinaté. Díky nízkému stéblu jsou odolnější proti poléhání, vyžadují však ošetření herbicidy - tj. ochranu proti plevelům.
Vysokostébelné odrůdy snáze unikou plevelům, ale jsou náchylné k poléhání. Proto se v konvenčním zemedělství zpravidla nepěstují.
Ale jsou krásné! :-)
 
Jarní formy a na jaře seté přesívky se sejí zpravidla v březnu, aby využily jarní vláhu a vzešly dříve, než plevele. Na těžkých půdách není snadné toto zvládnout, protože půda je příliš mokrá na přípravu k setí.
 
Ozimé formy a přesívky seté jako ozim se sejí zpravidla na přelomu září a října, kdy je předchozí plodina sklizená, pole je připravené a nastupuje podzimní vlhké počasí, které podpoří vzcházení a růst mladých rostlinek.
 
Pšenice seté, se kterými mám zkušenosti:
- ozimá pšenice z ekologického zemědělství (od známého)
- ozimá Sheriff´s Square Head (původ Gengel)
- přesívka Postoloprstská přesívka (původ Gengel)