Pšenice Postoloprtská přesívka

Původní osivo jsem získala z Gengelu.
Jde o přesívkovou pšenici, což znamená, že je možné ji sít jako ozim i jako jařinu. A v ideálním případě toto střídat, aby si zachovala přesívkový charakter. To mě na ní zaujalo. A také to, že jde o vysokostébelnou pšenici, která však na přehnojených půdách a při silném větru, v kombinaci s deštěm, je náchylná k poléhání.
 
Zde krásná ukázka z 19. 7. 2014. Vlevo polehlá přesívka, z části ještě zelená (tuším byla setá jako jařina). Vpravo z části již sklizená (jen klasy) vysoká ozimá špalda.
Jak je patrné z detailu, je to bezosinatá pšenice. Klasy nejsou zas až tak obrovské. Nejde o vyloženě výnosnou pšenici. Ale mouka z ní je opravdu chutná.
 
 
A nyní ukázka zrní (obilek):