Čirok (Sorghum)

V současnosti v taxonomii čiroku panuje značná nejednotnost, každopádně pro hospodářské účely se využívá čirok dvoubarevný (Sorghum bicolor), a to v několika varietách. Pro zrno - čirok obecný (pro potravinářské a krmné účely), čirok technický (na košťata a kartáče) a čirok cukrový (podobně jako cukrová třtina na získávání sladké šťávy ze dřeně stonku). K tomu ještě pícninářská forma tzv. čirok súdánský neboli "súdánská tráva". Používá se i na siláž a též do bioplynových stanic. V Asii se z čiroku vyrábí alkoholický nápoj. A jistě existuje i spousta dalších možností využití, vždyť čirok je jedna z nejstarších kulturních plodin.
 
Šlechtitelská praxe se v současnosti především zaměřuje na to, aby bylo možné úspěšně pěstovat čirok i v mírném pásmu, neboť původně (podobně jako kukuřice) je to tropická rostlina. Takže se šlechtí na zkrácení délky vegetačního období a na zvládání nižších teplot pro vzcházení, růst, kvetení a dozrávání.
 
I v Čechách už byla publikována pěkná metodika k pěstování čiroku, je to práce týmu autorů, vydal Výzkumný ústav rostlinné výroby v roce 2012.
(https://www.vurv.cz/sites/File/Publications/ISBN978-80-7427-093-2.pdf) Tuto práci doporučuji, pokud vás čirok zaujal a zajímá.
 
Z toho všeho vyplývá, že čirok je vyloženě teplomilná záležitost, a i když je naset dříve, počká si na důkladné prohřátí půdy.
 
Mně se podařilo v roce 2013 získat osivo z konvenčního pole u Bezna, kde jsem zahlédla krásný porost. Ačkoliv šlo o statné trsy, výška cca 1,2 m, zjistila jsem, že jde o nízkou formu. Vysoké formy, které se v mírném pásu zatím nepěstují (pokud vím), mohou být vysoké i přes 2,5 metru.
V roce 2015 mi vzešla jediná rostlina a na ní stihla dozrát jen jediná lata.
Zrníčka - kuličky o průměru asi 3 mm, bez pluch, dobré chuti - jsem v roce 2016 nasela (konkrétně až 19. 5. 2016).
Stav porostu a kvetoucí lata k 4. 8. 2016: